תקנון בנק הזמן

 

    "אין לך אדם שאין לו שעה"

"בנק הזמן" הינו גוף שמטרתו לקדם מעורבות חברתית, ולעודד יוזמות ויזמות. זוהי כלכלה קהילתית הבאה לידי ביטוי בהחלפת שירותים כאשר המטבע היחיד הינו הזמן. אנשים נותנים מזמנם בתחומי הכישורים והאפשרויות שלהם ומקבלים בתמורה שירותים בתחומים הנחוצים להם. זמן תמורת זמן, שעה תמורת שעה.

תקנון בנק הזמן של לב העיר

 1. מוקד הפעילות של בנק זמן "לב העיר" הינו נחלאות ומרכז העיר, אך חברים מכל העיר מוזמנים להצטרף.

 2. הצטרפות לבנק הזמן כרוכה במחויבות לקבוצה ולשאר חברי הבנק הזמן.

 3. הרישום מתבצע ע"י מילוי שאלון אינטרנטי שלאחריו ייצור צוות הבנק קשר להמשך התהליך

 4. ניתן להצטרף לבנק מגיל 14. מגיל 14-18 יש לקבל אישור הורים חתום, ובו מצוין שההורים מסכימים ויודעים מהו הבנק. אחריות הילד/ה ליידע את ההורים בכל פעילות בה הם נמצאים.

 5. שעות האשראי (צבירה) המקסימליות בבנק הן 7 שעות, גם למינוס וגם לפלוס.

 6. פרקי הזמן בבנק הם לפי חצאי שעות. זמן הנמוך מחצי שעה יעוגל כלפי מעלה, גם לנותן וגם למקבל. 

 7. בהעברת פעילות לקבוצה גם זמן ההכנה של הנותן נחשב.

 8. ניתן לגבות מחיר עבור ציוד או שידרש להביא ציוד מראש. על הנותן להודיע מראש כמה כסף או איזה ציוד דרוש.

 9. ניתן להעביר שעות שנצברו בין בני משפחה.

 10. חבר שמקבל זמן מכמה אנשים במקביל חייב זמן בהתאם לסך כמות המשתתפים ולזמן שנתנו.

 11. דיווח השעות מאפשר לקיים את פעילותו התקינה של הבנק. מיד בתום ההחלפה יש להיכנס לתוכנה ולדווח.

 12. חבר שלא יכול למלא בתוכנה, ימלא את טופסי הדיווח וישלח לאחד מחברי הצוות.

 13. תיאום ציפיות: צוות הבנק מנסה להתאים בין החברים בצורה המרבית, אך ייתכן ולא תהיה התאמה ולכן על שני הצדדים לדבר בטלפון לפני המפגש הראשוני ולהבין מה הנותן מעוניין לתת ומה המקבל מעוניין לקבל.

 14. במקרה של ביטול, על אחריות המבטל לוודא באופן מוחלט שהצד השני מודע לכך ולקבל את אישורו על כך שמודע לביטול.

 15. אם אין התאמה ו/או שביעות רצון הדדית מותר ורצוי להפסיק מפגשים, אך כמובן שחשוב לעשות זאת בצורה מכובדת.

 16. אחריות: אנחנו עושים את מירב המאמצים לתאם נכונה בין חברי הבנק, ויחד עם זאת, בנק הזמן אינו אחראי על המתרחש במפגשים בין חברי הבנק.

 17. אנו מזמינים אתכם לשלוח לנו תגובות, הארות ופידבקים (מכל סוג שהוא) למייל הבא: bankhazmanlevhair@gmail.com